مدرسه مستوفی

مشهد، خراسان رضوی، ایران

درباره مدرسه مستوفی

مدرسه مستوفی دبیرستان مستوفی بنایی متعلق به زمان قاجار می باشد که در حال حاضر نقش یک فرهنگسرا را بازی میکند. این فرهنگسرا نیز در خیابان امام خمینی کنونی در جوار کوچه بازار سنتی جنت و ساختمان های تاریخی و خانه ملک و هتل پارس تاریخی قرار دارد. این خیاب...

نمایش بیشتر

موقعیت مدرسه مستوفی روی نقشه

    دیدگاه ها (undefined دیدگاه)

    ثبت دیدگاه